Edició 2021

Gent jugant a jocs de taula 1
Gent jugant a jocs de taula 2
Gent jugant a jocs de taula 3
Gent jugant a jocs de taula 4
Mesa amb miniatures de warhammer 1
Mesa amb miniatures de warhammer 2
Public a l'exterior envoltant el ring de wrestling
Pantalla autocinema
Gent jugant amb espases làser
Home pintant un mural amb la figura del Totoro
Cotxe de la pelicula Caça fantasmes
Staff al punt d'informació
Guanyadors premis jocs de taula 1
Guanyadors premis jocs de taula 2
Guanyadors premis jocs de taula 3
Guanyadors premis jocs de taula 4
Perspectiva completa de la nau de jocs de warhammer
Perspectiva lateral de la nau de jocs de warhammer
Perspectiva completa de la nau de stands
Perspectiva lateral de la nau de stands
passadís de la nau d'estands
Equip staff Fancon posant al complet